Lyskasteren nyhetsbrev

Her finner du arkiverte Nyhetsbrev og gamle versjoner av Lyskasteren

Nyhetsbrev NR.3 fra styret 2021

Styret er i en prosess med å utrede trenings baneanlegg sammen med Larvik Kommune for motorsport på to og fire hjul. Vi vil få svar på støymåling og videre kontakt med grunneier etter nyttår. 

NBF Rallyseksjonen har signalisert at vi ikke får NM status i 2022. Det er ennå ikke fastsatt hvilke klubber som får NM rundene – det er også diskusjon rundt datoer og hvordan rundene treffer andre arrangement.

Vi er i løpende kontakt med seksjonen og forsøker å være konstruktive og positive slik at vi får en best mulig dato.

Styret er positive til å arrangere et kandidatløp med et noe redusert ambisjonsnivå selv om vi ikke får NM status på løpet.

Styret er positive til å samarbeide med NMK Grenland om Go-kart virksomheten på Geiteryggen og at Ronny Kristiansen tar en ledende rolle i den organisasjonen. Dette er tråd med årsmøtevedtaket om å samarbeide med naboklubber.

JULETALLERKEN

NMK Larvik ber inn til Juletallerken for sine medlemmer på Holms den 8 desember 2021 kl 18.00. Pris pr kuvert er 249 kr. Vel møtt for god mat og en motorsports prat!

Link til Facebook arrangement finner du her:

https://fb.me/e/1XoCgdo6a

Vi ønsker at du bruker Gnist, slik at du kan motta informasjon fra klubben direkte. Her vil du også finne all din informasjon og Medlemskort. Du kan trykke på linken under for å få nettleser versjonen av Gnist eller så finner du den også til mobil i Play Store(Android) eller AppStore(Apple)

GNIST FINNER DU HER

Nyhetsbrev Nr.2 NMK Larvik 2021

NYHETER FRA KLUBBEN
  NYHETER FRA STYRET
Styret er i en prosess hvor det sees på ulike alternativer og samarbeidsformer, hvor vi jobber for å styrke den lokale rekrutteringen av unge motorsportutøvere i nærområdet.    Her har vi nå hatt kontakt med kommunen og forskjellige grunneiere, å har noen konkrete planer vi jobber med å få gjennomført i løpet av 2022. Vi vil så klart gi beskjed så fort det kommer noe nytt i denne saken.  

Det blir Klubbløp i Bilcross den 2 oktober 2021 på Basserudåsen arrangert av NMK Kongsberg. Påmelding og tilleggsregler vil bli lagt ut den 23. september 21.  

Vi jobber også med å rekruttere nye personer innenfor teknisk kontroll og andre oppgaver som trengs for å arrangere løp og som trengs for at våre og andres medlemmer kan få kjørt løp. Vi oppfordrer også alle å ta en titt på de digitale kursene vi vil legge ut på hjemmesiden, Facebook og pr e-post for videre utdannelse og forståelse med det å drive en klubb og arrangementer.  

Vi jobber også med å få i stand en NM runde i Rally på asfalt i 2022. Mer info kommer når vi har fått endelige svar fra NBF.  

Vi ønsker at du bruker Gnist, slik at du kan motta informasjon fra klubben direkte. Her vil du også finne all din informasjon og Medlemskort. Du kan trykke på linken under for å få nettleser versjonen av Gnist eller så finner du den også til mobil i Play Store(Android) eller AppStore(Apple)
GNIST FINNER DU HER

Nyhetsbrev Nr.1 fra Styret 2021

ÅRSMØTE
På årsmøte 2021 ble det valgt inn et nytt styre med følgende medlemmer:  
Roar Eskedal Kristensen, leder
Geir Gjestrum Larsen, nestleder
Morten Erik Abrahamsen, kasserer
Kristian Haugberg, sekretær
Marthe Marthinsen og Oskar Lund, styremedlemmer
Tom Sletsjøe, varamedlem  

Under styremøte var det to forslag oppe, et om sammenslåing med NMK Grenland og et om at klubben skal bestå som I dag. Forslaget som ble stemt frem av klubbens medlemmer er at klubben skal bestå som i dag på dette grunnlaget:   Styret gis fullmakt til å forhandle fram forslag til samarbeidsavtaler med naboklubber som ønsker utvidet og formalisert samarbeid. Forutsetningen for avtalene er at NMK Larvik består som selvstendig klubb som nå. Eventuelle forhandlede samarbeidsavtaler fremlegges for medlemmene i NMK Larvik på ordinært eller ekstraordinært årsmøte  

NYHETER FRA STYRET
Styret er i en prosess hvor det sees på ulike alternativer og samarbeidsformer, hvor vi jobber for å styrke den lokale rekrutteringen av unge motorsportutøvere i nærområdet.    Vi ønsker å få til dette ved å samarbeide med naboklubber og andre relevante interesseorganisasjoner, samt etablere små, enkle treningsbaner for de minste på to og fire hjul.   Nærmere planer vil bli offentliggjort til høsten, men vi kan røpe at det er et konkret og velegnet område som man satser på. Det jobbes på mange områder for å få dette til, blant annet på politisk nivå og med grunneiere for å få dette på plass.