Styre og roller i NMK Larvik

Styret

Leder:                                      Kristian Haugberg

Nestleder:                                Ludvig Lund

Kasserer:                                 Geir Gjestrum Larsen

Sekretær:                                 June Elise Marlén

Styremedlem:                          Christian Hobæk

Styremedlem:                          Oskar Lund

Varamedlem:                           Tom Sletsjøe

Varamedlem: Morten Erik Abrahamsen

Valgkomite

Leder:                                     Ronny Kristiansen

Medlem:                                  Geir Halvorsen

Medlem:                                  Erik Pedersen

Medlem:                                  Atle Gjestrum Larsen

Ordenskapittelet

Leder:                                      Lars Henry Johnsen

Medlem:                                  Sverre Willoch

Kontrollutvalget

Leder:                                      Leif Abrahamsen

Medlem:                                  Håvard Sande

Medlem:                                  Roar Eskedal Kristensen

Nestorgruppa

Leder:                                      Lars Henry Johnsen

Andre oppgaver i klubben

Opplærings kontakt:               Ronny Kristiansen

Opplærings kontakt:              Ståle Gjestrum Larsen

Representant Banegruppe: Knut Øystein Haaland

Representant Historisk Rally: Erik Pedersen

Ansvarlig Politiattest:              Geir Gjestrum Larsen

Ansvarlig Barneidrett:            Ronny Kristiansen

Hjemmeside og Facebook:     Mads Abrahamsen

Ledere av sportskomiteer:
Peder Flaat (Street Legal)
Roar Eskedal Kristensen (Drifting)