Styre og roller i NMK Larvik

Styret

Leder:                                      Roar Eskedal Kristensen

Nestleder:                                Geir Gjestrum Larsen

Kasserer:                                 Morten Erik Abrahamsen

Sekretær:                                 Kristian Haugberg

Styremedlem:                          Malin Tveit Høntorp

Styremedlem:                          Oskar Lund

Varamedlem:                           Tom Sletsjøe

Valgkomite

Leder:                                      Ronny Kristiansen

Medlem:                                  Geir Halvorsen

Medlem:                                  Thomas Holand

Medlem:                                 Benjamin Tveit Halvorsen

Ordenskapittelet

Leder:                                      Lars Henry Johnsen

Medlem:                                 Sverre Willoch

Kontrollutvalget

Leder:                                     Leif Abrahamsen

Medlem:                                 Håvard Sande

Medlem:                                 Niels Petter Nielsen

Nestorgruppa

Leder:                                     Lars Henry Johnsen

Andre oppgaver i klubben

Opplærings kontakt:              Ronny Kristiansen

Opplærings kontakt:              Ståle Gjestrum Larsen

Materialforvalter:                   Morten Stø Olsen

Ansvarlig Politiattest:             Geir Gjestrum Larsen

Ansvarlig Barneidrett:            Ronny Kristiansen

Hjemmeside og Facebook:    Mads Abrahamsen