NMK Larvik

På to og fire hjul siden 1931

Interessant medlems kveld i NMK Larvik onsdag 20. mars på Bilservice Larvik.

Mar 20, 2024

Nesten 30 personer hadde funnet veien til vårt medlemsmøte, hvor vi presenterte den nye bilsportgrenen FunSport. Dette er en sosial, inkluderende, lavterskel bilsportsgren, som ble introdusert i Norge i 2023. Løpene kjøres som langløp på asfalt racerbane med helt standard EU godkjente biler, som er mere en 17 år gamle og følger et enkelt regelverk.

FunSports grunnlegger og primus motor Tormod Dramstad holdt et morsomt og interessant foredrag om sporten og hvordan den første sesongen i 2023 hadde blitt gjennomført med suksess.

Utover dette hadde vår nestleder i NMK Larvik Ludvik Lund et program for kvelden, hvor agendaen var Klubbløp leiekart, Street Legal, Bilcross og tema hva klubben kan gjøre bedre fremover.

Det var stort engasjement og med gode ideer for videre klubb utvikling både sportslig og sosialt.