NMK Larvik

På to og fire hjul siden 1931

NMK landsmøte

Nov 8, 2023

NMK Larvik tilstede på NMK Landsmøte 2023 og NBF’skurs og grenmøter arrangert i samarbeide for første gang.

Norsk motorsport er i utvikling og nye grener kommer til og hele den norske motorsportsfamilien var samlet på Gardemoen sist helg. 450 personer deltok på NMK og NBF sine samlinger og hele 600 var tilstede på NMK’s Premiegalla lørdag kveld.

Fra NMK Larvik deltok Leif Abrahamsen på Landsmøtet fredag ettermiddag. På lørdag var det møter i de forskjellige grenkomiteene og her deltok Jostein Henden og Geir GjestrumLarsen. Morten Erik Abrahamsen som sitter i NBF’s Rallykomite var med på arrangere denne grenkonferansen, som var et dialogmøte med de fremmøtte klubbrepresentantene om regelendringer og planer for 2024. Leif Abrahamsen deltok også på grenmøte i rallylørdag formiddag. Senere på dagen deltok hanpå NMK Veteranenes årsmøte. Leif Abrahamsen ble her valgt inn i styret hvor Bernt Øystein Vormeland fra NMK Aurskog Høland er leder. På kvelden var både Leif og Morten Erik Abrahamsen, sammen med 600 gjester med på en gedigen og fantastisk premiegallafest. Det ble gitt heder og ære til store og små, arrangører og andre ildsjeler i NMK klubber fra hele landet. Helgens Landsmøte på Gardermoen lever opp til vårt motto «Vi er MotorsportNorge!»

Hentet fra Bilsport.no

Rolig landsmøte i NMK

04/11/2023 – Oppdatert: 04/11/2023

Det var et landsmøte uten dramatikk da Kent-Alan Stenslette ble gjenvalgt som president i Norsk Motor Klubb (NMK) på fredag.

120 delegater deltok på landsmøtet som var en del av helgens samarbeid mellom NMK og NBF med både Bilsportkonferansen, NMKs Sportsmøte, kursaktivitet og NMKs premiegalla. Totalt var det i løpet av helgen nærmere 7050 bilsportvenner innom et eller flere arrangement på Clarion Hotel Oslo Airport denne helgen.
NMK avholder sine landsmøte annet hvert år. Det var dermed oppsummering av både 2021 og 2022 denne gangen. Årsmeldingene vitnet om stor aktivitet i de 86 lokale NMK-avdelingene, og det er en stadig medlemsvekst i klubben. Økonomien er også bra. I 2021 hadde NMK et årsresultat på hele 1.283.210,- kroner, mens det var 183.197,- i 2022. Klubben nærmer seg 10 millioner i omsetning. Det var 8.97 millioner i 2022, mens budsjettet som ble vedtatt for 2024 beløper seg til 9.55 millioner. Klubben har også en positiv egenkapital på 2.43 millioner.

Den eneste saken som skapte noe debatt på landsmøtet var hvilken modell NMK bør velge for momskompensasjon. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Potten med midler man søker fra er bevilget gjennom statsbudsjettet.

Man kan søke etter såkalt forenklet modell som i korte trekk går ut på at foreningens samlede omsetning med noen unntak legges til grunn. Eller man kan velge dokumentert modell som er en noe mer omfattende prosess, men som nok kan gi de som har mye av sin omsetning fra moms-belagte kostnader. NMK Hamar hadde fremmet forslag om at NMK skal bytte fra forenklet modell til dokumentert modell. Dette viste seg nok å være en noe komplisert sak for mange. Det kreves en viss kompetanse for å kunne ta en slik avgjørelse. Et motforslag fremsatt av NMK Aurskog-Høland gikk ut på at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede de to alternativene sett i forhold til NMKs virksomhet. Dette forslaget fikk flertall. Momskompensasjon kan du lese mer om her: Momskompensasjon på varer og tjenester – Lottstift

Alle medlemmene av NMKs hovedstyre ble gjenvalgt for to nye år. Lina Haga kom inn som varamedlem og erstatter Christian Berg.

NMKs hovedstyre ser dermed slik ut de neste to årene:

President 
Kent-Alan Stenslette, NMK Midt-Troms
Visepresident
Kari Stuveseth, NMK Gardermoen
Styremedlemmer
Harald Bogstad, NMK Aurskog-Høland
Karina Nondslid, NMK Vikedal
Stein Svardal, NMK Konsmo
Varamedlemmer
Jorun Pedersen, NMK Hitra
Lina Haga, NMK Modum og Sigdal