NMK Larvik

På to og fire hjul siden 1931

Innkalling til årsmøte NMK Larvik Kl. 19:00 Torsdag 24. februar 2022 På Holms 

Jan 30, 2022


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar 2022. til nmklarvik@live.no


Det ønskes at malen vedlagt i word dokument benyttes. Direkte link, trykk her!

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vilbli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: nmklarvik.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Larvik i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Larvik.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,

Se NMK Larviks nye lov på vår hjemmeside: nmklarvik.no.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristian Haugberg kontaktes på klubbens mail: nmklarvik@live.no eller tlf 90043735

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Styret.